ENPC Providers en Refreshers

Emergency Nursing Pediatric Course

Stichting Trauma Nursing Nederland richt zich op kwaliteitsverbetering in de zorgverlening aan de acuut zieke en ongevalspatiënt.

Provider course
Tweedaagse cursus waarin systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie centraal staat. Een interactief format met hands-on scenario based oefenen en uitwisselen van praktijkervaringen.

Refresher course
Eendaagse cursus, volgens provider format, specifiek voor hercertificeerder. Er zijn in dit programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring. Beide cursussen worden afgesloten met een theoretische en praktische toets m.b.t. management en triage.

Doelgroep:

Verpleegkundigen die betrokken zijn bij de directe opvang van het acuut bedreigde kind ten gevolge van ziekte of ongeval.

Doel:

het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie

Certificatie:

bij behalen van de cursusdoelen wordt een internationaal geldig certificaat verstrekt voor een periode van 4 jaar.

Kosten:

€ 995,- voor de Provider Course, inclusief digitaal boek
€ 595,- voor de Refresher Course, inclusief digitaal boek

Locaties:

Enschede, Tilburg of Utrecht

Accreditatie:

KR/ZP, KR/NVSHV

Documenten