Auditoren

Het is voor niet-verpleegkundige mogelijk om als auditor deel te nemen aan de provider course.
• Maximaal 2 auditoren per cursus.
• Een auditor mag de gehele cursus aanwezig zijn, uitgezonderd het examen.

Prijs
auditoren bedraagt € 255,- .