NTS

Nederlandse Triage Standaard
Triage is het dynamische proces van urgentie bepalen én het vervolgtraject indiceren.

Het is belangrijk de keten van acute zorg zo in te richten dat via eenduidige triage acute hulpvragen adequaat worden afgehandeld. Dat wil zeggen: eenduidig, snel, veilig voor de patiënt, op het juiste moment, op de juiste plaats en door een hulpverlener met de juiste competenties. Zoiets vereist dat overal dezelfde kwaliteit van triage, urgentiebepaling en zorgtoewijzing wordt geboden. Dat geldt voor alle acute hulpvragen gedurende 7x24 uur, ongeacht het loket dat de patiënt kiest.

Wat is het doel van deze training?

  • de deelnemer heeft aan het eind van de training kennis van en inzicht in de triagemethodiek volgens de NTS;
  • de deelnemer is in staat aan het eind van de training de triagemethodiek volgens NTS toe te passen;
  • de deelnemer is in staat aan het eind van de training de softwareapplicatie te gebruiken.

De huidige cursusprijs van deze NTS-training, waarbij maximaal 8 tot 12 mensen (afhankelijk van het aantal werkstations) in uw eigen ziekenhuis kunnen worden getraind bedraagt € 1.500,00 per dagdeel (=4 uur), vrij van BTW.

Mocht u belangstelling hebben voor een dergelijke training en/of nadere informatie wensen, dan nodigen wij u uit vrijblijvend contact op te nemen met Monic Bleijenberg, Marketing & Sales ALSG, bereikbaar via 013-5800211 of mbleijenberg@alsg.nl.