TNCC Providers en Refreshers

Trauma Nursing Core Course

Stichting Trauma Nursing Nederland richt zich op kwaliteitsverbetering in de zorgverlening aan de
acuut zieke en ongevalspatiënt.

Provider course
Tweedaagse cursus waarin systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie centraal staat. Een interactief format met hands-on scenario based oefenen en uitwisselen van praktijkervaringen.

Refresher course
Eendaagse cursus, volgens provider format, specifiek voor hercertificeerder. Er zijn in dit programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring. Beide cursussen worden afgesloten met een theoretische en praktische toets m.b.t. Trauma Nursing Process.

Doelgroep:

verpleegkundigen die betrokken zijn bij de opvang van de acuut zieke en ongevalspatiënt

Doel:

het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie

Certificatie:

bij behalen van de cursusdoelen wordt een internationaal geldig certificaat verstrekt voor een periode van 4 jaar.

Kosten:

€ 995,- voor een Provider Course, inclusief digitaal boek
€ 595,- voor een Refresher Course, inclusief digitaal boek

Locaties:

Enschede, Tilburg of Utrecht

Accreditatie:

KR/ZP, KR/NVSHV

Documenten